Būvniecības ieceru meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajām būvniecības iecerēm.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētās būvniecības ieceres ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būviecības iecerēm, kas reģistrētas pēc 2007.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts

Pēdējās 50 reģistrētās būvniecības ieceres

Ieceres
iesniegšanas datums
Objekta plānotā
funkcija/profils
Objekta adreseZemes gabala
grupa/grunts
20.12.2017 G.Astras iela b/n 071/2118
20.10.2017 Tirdzniecības telpas vienkāršotā atjaunošana Krasta 50A, Rīga Lomonosova 6 0100 048 2014 001/
20.10.2017 Nedzīvojamo ēku nojaukšana Ūdeļu iela 22, 22C, 22D /123/2166
19.10.2017 Iesniegums - Dzīvojamās mājas jaunbūve Čiekurkalna 5. šķērslīnija 26 /87/286
19.10.2017 Salonveikals-Noliktava Katlakalna iela 6D /121/1109
19.10.2017 Ražošanas kompleksa palīgēkas – garāžas ēka, sardzes ēka, noliktavas ēka Kaivas iela 50 /92/626
19.10.2017 Savrupmājas jaunbūve Spulgas iela 4E /107/2311
19.10.2017 Daudzdzīvokļu mājas pārbūve avārijas stāvokļa novēršanai Slokas iela 103 /65/5
19.10.2017 Izm. pie 993/2002 Dzīvojamās ēkas pārbūve Pūres iela 2 /76/194
19.10.2017 Izm. pie 2256/2008 Ražošanas ēku lit. 001, 015, katlu mājas lit.018 rekonstrukcija par biroja ēkām Brīvības gatve 193A /86/2064
19.10.2017 Izm. pie BV-16-281-abv/Ze Tirdzniecības, biroju ēka, pašapkalpošanās automazgātuve ar segtu autonojumi Priedaines iela 35B /99/2387
18.10.2017 Iesniegums - Pārtikas preču veikals Dzelzavas iela 75B /71/2437
18.10.2017 Savrupmājas jaunbūve Čiekurkalna 2. līnija 54 /88/49
18.10.2017 Izm. pie 117/2014 Koģenerācijas stacijas jaunbūve un esošo angāru demontāža Vestienas iela 2 /038/0100
18.10.2017 Iesniegums - Tirdzniecības centra Azur pārbūve Mazā Rencēnu iela 1 /121/1352
18.10.2017 Izm. pie 1415/2008 Dzīvojamās ēkas lit.2 (dzīvokļu Nr.4,5 un 6) un saimniecības ēkas lit.3 konstrukcija Hamburgas iela 5 /84/58
18.10.2017 Paskaidrojuma raksts inženierbūvei - žogs Ķeguma iela b/n 0100 071 2773/
17.10.2017 Izm. pie BV-15-1183-abv/V VEF ražošanas korpusa rekonstrukcija (ŪKT) Brīvības gatve 214i /070/2289
17.10.2017 Iesniegums - Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Apuzes iela 8A /81/209
17.10.2017 Iesniegums - Dzīvojamās mājas un palīgēkas pārbūve Ilūkstes iela 59 /121/542
17.10.2017 Ēku pārbūve Bruņinieku iela 72 /29/33
17.10.2017 Veikala-kafejnīcas ēkas (lit. Nr. 1,a) pārbūve Stirnu iela 40A /71/2100
17.10.2017 Iesniegums - Dvīņu mājas jaunbūve Lazdu iela 6 /82/770
17.10.2017 Iesniegums - Dzīvojamās mājas jaunbūve Juglasciema bulvāris 77 /123/2318
17.10.2017 Biroju un tirdzniecības ēkas 1. stāva vējtvera izbūve Brīvības iela 151 /26/122
17.10.2017 Izm. pie 1328/2013 Divu savrupmāju jaunbūves Basu iela b/n /107/2320
17.10.2017 Ģimenes dzīvojamās mājas jaunbūve Senlejas iela 31 /113/2431
16.10.2017 Optisko šķiedru kabeļu tīkla izbūve Mazā Pils 1 /008/0052
16.10.2017 Iesniegums - Ražošanas ēkas jaunbūve Rankas iela 12 /13/126
16.10.2017 Fasādes pārbūve Vienības gatve 32 /54/20
16.10.2017 Dzīvojamās viendzīvokļa mājas jaunbūve Pildas iela 19 /118/19
16.10.2017 Izm. pie 1122/2010 Dzīvokļa rekonstrukcija Lienes iela 1A /034/0112
16.10.2017 Izm. pie BV-15-1183-abv/V VEF ražošanas korpusa rekonstrukcija (Izmaiņas "A") (ELT) Brīvības gatve 214i /070/2289
16.10.2017 Izm. pie 637/2005 Individuālās dzīvojamās mājas projekts Meteora iela 7 /56/75
16.10.2017 Izm. pie BV-16-674-abv/V Daudzfunkcionālā sporta bāze - bērnu baseina ar ģērbtuvēm izbūve Grostonas iela 6B /024/2098
16.10.2017 Izm. pie BV-15-255-abv/Z Saimniecības ēkas rekonstrukcija Veiksmes iela 15 /120/0589
16.10.2017 Iesniegums - Esošās noliktavas ēkas pārbūve, palīgēku demontāža, noliktavas ēkas jaunbūve Krustpils iela 143A /121/2010
16.10.2017 Dzīvokļa pārbūve Stabu iela 44-9 /29/107
16.10.2017 Bēniņu stāva izbūve Mūkusalas iela 25 /50/20
16.10.2017 Dzīvojamās mājas - savrupmājas pārbūve Hermaņa iela 11 /57/19
13.10.2017 Iesniegums - Pakalpojumu ēkas jaunbūve Zalves iela 77 A /76/306
13.10.2017 Izm. pie BV-17-366-abv/K Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas pārbūve Miglas iela 2A /102/106
13.10.2017 Iesniegums - Savrupmājas jaunbūvei un dārza mājas pārbūve par saimniecības ēku Randu iela 12 /125/6391
13.10.2017 Zemes ierīcības projekts Kraukļu ielā i un 1A Kraukļu ielā i un 1A /121/0083; 121/2807
13.10.2017 Izm. pie 2075/1997 Dzīvojamās mājas pārplānošana Uguns iela 5 /127/363
13.10.2017 Dzīvojamā māja Dārziņu iela 41 /125/5486
13.10.2017 Zemes ierīcības projekts Jūrmalas gatvē 104 Jūrmalas gatvē 104 /082/0243
12.10.2017 Iesniegums - Dzīvojamās mājas pārbūve par dzīvnieku (suņu, kaķu) apkalpošanas salonu Ciema iela 4 /82/753
12.10.2017 Iesniegums - Dzīvojamā māja, pirts Kaltuves iela b/n /99/2080
12.10.2017 Nojumes izbūve Mūkusalas iela 29 /50/139

Pakalpojumu izstrādā un uztur Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments