Būvniecības ieceru meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajām būvniecības iecerēm.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētās būvniecības ieceres ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būviecības iecerēm, kas reģistrētas pēc 2007.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts

Pēdējās 50 reģistrētās būvniecības ieceres

Ieceres
iesniegšanas datums
Objekta plānotā
funkcija/profils
Objekta adreseZemes gabala
grupa/grunts
28.04.2017 Paskaidrojuma raksts inženierbūvei - būvelementu novietošana Uriekstes iela 4b 0100 013 0071/
27.04.2017 Saskaņot zemes ierīcības projekta grafisko daļu Jāņa Endzelīna 32A (Detalplanojums) /076/0803
26.04.2017 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve Ezermalas iela b/n (Brēmenes iela 13) /84/2075
26.04.2017 Zemes ierīcības projekts Mežotnes iela 8 /105/0137
26.04.2017 Iesniegums-Tirdzniecības centra pārbūve Priedaines iela 37 /99/6
26.04.2017 Izmaiņas pie BV-15-551-abv/Ze Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Pārslas iela b/n /57/2062
26.04.2017 Dzīvojamās mājas pārbūve par biroja ēku Kalnciema iela 25B /60/64
26.04.2017 Ēkas telpu pārbūve Mūkusalas iela 27 /52/21
26.04.2017 Izmaiņas pie 2360/2008 Individuāla dzīvojamā māja Rumbulas iela 35 /71/854
26.04.2017 Iesniegums-Savrupmājas jaunbūve Mežotnes iela 30 /105/84
25.04.2017 Iesniegums-Palīgēka Dārziņu 9.līnija 15 /125/4083
25.04.2017 Optiskās kabeļu kanalizācijas izbūve Raunas iela posmā no Klūgu līdz Ķeguma ielai /89/21
25.04.2017 Iesniegums - Divu dvīņu mājas jaunbūve Imantas 3. līnija 19 /99/202
25.04.2017 Iesniegums-Ēku lit.010, lit.011, lit.012, lit.013, lit.015, lit.031 nojaukšana Gulbju iela 15A, 19A, 23, 17A, 27A, 21A /73/175
25.04.2017 Iesniegums-Pasažieru lifta šahtas piebūve Ģetrūdes iela 22 /22/117
25.04.2017 LMT publiskā elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas "Duntes" uzstādīšana nekustamajā īpašumā Duntes ielā 6 Duntes iela 6 /
25.04.2017 Kabeļu kanalizācijas ievads uz LMT BS "JuglaPol" Juglas ielā 2 /92/98
25.04.2017 Paskaidrojuma raksts inženierbūvei - iekraušanas laukuma paplašināšana Kleisu iela 24 0100 080 2024/
25.04.2017 Paskaidrojuma raksts inženierbūvei - žogs Rumbulas iela 22 0100 118 0074/
25.04.2017 Dzīvokļu pārbūve - sadalīšana Adulienas iela 5-1; 2/3 /83/168
25.04.2017 Iesniegums - Priekšdārza labiekārtojums ar ēkas ieejas kāpņu pārbūvi. Fasādes izgaismojums Antonijas iela 3 /10/86
24.04.2017 Izm. pie 3118/2000 Dzīvojamā māja Valtaiķu iela 47 /99/2010
24.04.2017 Visu Svēto baznīcas altāra piebūves pārbūve Katoļu iela 10 /39/156
24.04.2017 Izmaiņas pie 20.10.2016. Nr. BV-16-823-abv: 20 kV A05-A045 Tīkla rekonstrukcija 2. posms Rītausmas iela un Vienības gatve /
24.04.2017 Ūdensapgādes urbuma un pievada ierīkošana Traleru iela 2A /120/1614
24.04.2017 Zemes ierīcības projekts Latviešu strēlnieku laukums 1 un 3 /007/0024
24.04.2017 Dzīvoļa Nr.1 pārbūve Strēlnieku iela 19 dz.1 /18/48
24.04.2017 Tirdzniecības centrs Maskavas iela 256A /78/999
24.04.2017 Bāra telpu atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz deju nodarbību telpām Meldru iela 2 dz.601 /112/176
24.04.2017 Iesniegums-Baznīcas jaunbūve Anniņmuižas bulvāris b/n /93/2035
24.04.2017 Administratīvās ēkas atjaunošana Lizuma iela 3 /91/324
24.04.2017 Zemes ierīcības projekts Vecāķu prospekts 34K /120/2252
24.04.2017 Iesniegums-Pastaigu laukuma izbūve uz Rīgas Centrālcietuma Ražošanas zonas palīgkorpusa jumta Mazā Matīsa 3A /38/2024
24.04.2017 Izm. pie 3118/2000 Dzīvojamā māja Valtaiķu iela 59 /99/2282
24.04.2017 Izm. pie 3118/2000 Dzīvojamā māja Valtaiķu iela 51 /99/2279
24.04.2017 Izm. pie 3118/2000 Dzīvojamā māja Valtaiķu iela 57 /99/2283
24.04.2017 Izm. pie 3118/2000 Dzīvojamā māja Valtaiķu iela 53 /99/2278
24.04.2017 Ēkas pārbūve viesnīcas vajadzībām Miesnieku iela 6 /7/2017
24.04.2017 izm. pie 3118/2000 Dzīvojamā māja Valtaiķu iela 61 /99/2281
24.04.2017 Izm. pie 3118/2000 Dzīvojamā māja Valtaiķu iela 49 /99/2280
24.04.2017 Izm. pie 3118/2000 Dzīvojamā māja Valtaiķu iela 55 /99/2277
24.04.2017 Savrupmājas jaunbūve un saimniecības ēkas nojaukšana Garciema iela 29 /120/10038
24.04.2017 Iesniegums - Iekšpagalma pārseguma un pagrabtelpu zem tā rekonstrukcija Krišjāņa Barona iela 17 /21/2005
24.04.2017 Iesniegums-Automazgātavas pārbūve Krasta iela 93 /48/192
24.04.2017 Iesniegums-Dzīvojamās ēkas pārbūve Matīsa iela 35 k-3 /33/50
24.04.2017 Veikala Maxima X pārbūve Lubānas iela 52 /71/162
24.04.2017 Zemes ierīcības projekts Briežu iela 7A /068/0179
24.04.2017 Zemes ierīcības projekts Vaidavas iela 4 /081/0184
21.04.2017 Izm. pie 50/2013 Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, pirts jaunbūve un saimniecības ēkas nojaukšana Kundziņsalas 10. līnija 10 /096/0022
21.04.2017 Iesniegums - Dzīvokļa un palīgēkas pārbūve Vecāķu prospekts 13-1 /111/230

Pakalpojumu izstrādā un uztur Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments