Būvniecības ieceru meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajām būvniecības iecerēm.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētās būvniecības ieceres ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būviecības iecerēm, kas reģistrētas pēc 2007.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts

Pēdējās 50 reģistrētās būvniecības ieceres

Ieceres
iesniegšanas datums
Objekta plānotā
funkcija/profils
Objekta adreseZemes gabala
grupa/grunts
17.01.2020 Izmaiņas pie BV-20-26-abv/V Ēku, cietā seguma un inženiertīklu nojaukšana Stirnu iela 25 /070/0512; 070/1030; 070/2520
17.01.2020 Izmaiņas pie 916/2004 dārza mājas pārbūve Dārziņu 24. līnija 4 /125/3285
16.01.2020 Izmaiņas BV-18-459-abv/V ražošanas ēkas pārbūve Biķernieku iela 18 /089/0024
16.01.2020 Savrupmāja Jāņogu iela b/n /125/6721
16.01.2020 Izm. pie BV-17-471-abv/L Dzīvojamās mājas jaunbūve (GAT, GA) Kupravas iela 29 /121/2690
16.01.2020 Izmaiņas pie 677/2009 ēkas starpstāvu pārseguma nomaiņa (starp 1./2. un 2./3/ stāvu) Dzirnavu iela 96 /030/0088
15.01.2020 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūves Senlejas iela 1 /113/2180
15.01.2020 Dzīvojamās mājas - savrupmājas jaunbūve Airu iela b/n /120/2079
15.01.2020 Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa Brīvības iela 72 k-1 /022/0020
15.01.2020 Izmaiņas pie BV-18-562-abv/C Ēkas pārbūve telpu grupām Nr. 010, 012, 013, 015, 016, 901, 903 Marijas iela 13 k-1 /030/0151
14.01.2020 Izmaiņas pie BV-17-1041-abv/Ze Dzīvojamās mājas pārbūve un palīgēku nojaukšana Bauskas iela 93 /052/0226
14.01.2020 Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve Skolas iela 15 /020/0062
14.01.2020 Izmaiņas pie 801/2007 individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija, juanbūvējama individuālā māja un saimniecības ēkas nojaukšan Volguntes iela 70 /076/0438
14.01.2020 Tirdzniecības centra "Centreks" ēkas daļas pārbūve Kārļa Ulmaņa gatve 114 /099/2006
14.01.2020 Zemes ierīcības projekts Ziepniekkalna iela b/n /119/0250
13.01.2020 Izmaiņas pie 1275/2006 Biroju ēka Ziepniekkalna iela 46 /119/2113
13.01.2020 Depo ēkas fasādes daļas siltināšana, teritorijas daļas labiekārtojums Krustpils iela 24 k-7 /078/2168
13.01.2020 Zemes ierīcības projekts Stirnu iela b/n /071/2564
13.01.2020 Izmaiņas BV-19-235-abv/C ēkas pārbūves projekts Kalēju iela 9/11 /002/0087
13.01.2020 Individuālās dzīvojamās mājas jaunbūve Krūmiņsalas iela 9 /119/2182
10.01.2020 Velonovietne Pededzes ielā 4 Pededzes iela 4, Rīga, LV-1005 01000172003/
10.01.2020 Savrupmājas jaunbūve un dārza mājas pārbūve par saimniecības ēku Randu iela 12 /125/6391
10.01.2020 Ēkas pārbūve par viesnīcu Pils iela 13 /008/0025
10.01.2020 Zemes ierīcības projekts Katrīnas dambis 4 /012/0056; 012/2023
09.01.2020 Dzīvokļa pārbūve Biķernieku iela 75-8 /089/2062
09.01.2020 Izmaiņas pie 863/2013 savrupmājas jaunbūve Kārsavas iela 3D /071/0365
09.01.2020 Izmaiņas pie BV-17-1183-abv/Z Dienesta viesnīcas ēkas atjaunošana Ezermalas iela 8A /085/0017
09.01.2020 Izmaiņas pie BV-18-128-abv/Z Mācību korpusa ēkas atjaunošana Ezermalas iela 10B /085/0017
09.01.2020 Izmaiņas BV-17-1252-abv/Z koledžas ēkas atjaunošana Ezermalas iela 10 /085/0017
09.01.2020 Zemes ierīcības projekts Brīvības gatve 201 k-4, Brīvības gatve 201 /086/0309, 086/0342
07.01.2020 Kuršu 25 092/0468
07.01.2020 Dzīvojamās mājas jaunbūve Dārziņu 9. līnija 66 /125/3951
06.01.2020 Zemes ierīcības projekts Mikus iela 13 /081/0059
06.01.2020 Lapeņu iela 16 Zemes ierīcības projekts /024/2145
06.01.2020 Zemes ierīcība projekts Maskavas iela /125/0093
06.01.2020 Valtaiķu 32 099/0443
02.01.2020 Izmaiņas pie BV-19-852-abv/Ze Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana Putnu iela 15B /073/0012
02.01.2020 Dzīvojamās mājas avārijas stāvokļa novēršana un energoefektivitātes uzlabošana Katoļu iela 35 /039/0039
02.01.2020 Iesniegums - Savrupmājas pārbūve Buldurpungas iela 19 /128/2145
02.01.2020 Teritorijas labiekārtojums, stāvlaukuma uz piebraucamā ceļa izbūve Jelgavas iela 65, Rīga, LV-1004 01000540072/
02.01.2020 Iesniegums - Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Maskavas iela 206 /072/0062
30.12.2019 Iesniegums - Noliktavas ēkas (lit.26) jaunbūve (legalizācija) Krustpils iela 63A /121/2574
30.12.2019 Dzīvojamā māja Vecāķu prospekts 193 /120/0071
30.12.2019 Dzīvojamās ēkas - savrupmājas jaunbūve Astras iela b/n /075/0483
30.12.2019 Mehāniskās darbnīcas pārbūve un pielāgošana siera ražošanas vajadzībām Rājumsila iela 27 /121/2237
30.12.2019 Izmaiņas pie 353/2014 Dzīvojamās mājas bēniņu rekonstrukcija dzīvokļa izbūvei Čiekurkalna 1. līnija 14 /087/0004
30.12.2019 Izmaiņas pie 1079/2001 Dzīvojamā ēka Bitera iela 2 /093/0118
30.12.2019 Izmaiņas pie BV-19-602-abv/V Ēkas lit. 004 telpu pārplānošana, logu ailu palielināšana Dzirnavu iela 42 /020/0127
30.12.2019 Izmaiņas pie BV-18-917-abv/V Neitralizācijas stacija un noliktava Brīvības gatve 201 (Starta iela 11) /086/2087
30.12.2019 Dārza mājas pārbūve par dzīvojamo māju Dārziņu 25. līnija 23 /125/4482