Būvprojektu meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts
Datums - no (dd.mm.gggg)
Datums - līdz (dd.mm.gggg)

Pēdējie 10 reģistrētie būvprojekti

Inženieru padomes datumsIzskatīšanas termiņa sākumsAtbildīgais projektētājsObjektsObjekta adreseZemes gabala grupa/gruntsAkcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
17.01.2017 SIA "Palast Architekts", Normunds Zitmanis Iesniegums - Dzīvoļa pārbūve Visbijas prospekts 45-17 94/218 Vēl nav akceptēts 17.02.2017  
17.01.2017 SIA "Būvdizains projekti", Normunds Pavārs Pašapklapošanās automazgātuve ar 6 boksiem Mūkusalas iela 75A 5/98 Vēl nav akceptēts 07.02.2017  
18.01.2017 SIA "Grietēns un Kagainis", Vents Grietēns Izm. pie 845/2014 Autotirdzniecības centra pirmspārdošanas sagatavošanas boksu un sarga mājas jaunbūve, esošo boksu nojaukšana Maskavas iela 432 (Mazjumpravas iela 24) 125/0069 Vēl nav akceptēts 02.02.2017  
19.01.2017 SIA "Ritmus arhitekti", Aivars Rīts Iesniegums-Dzīvokļu pārbūve Tallinas iela 83 dz.49 un 50 36/78 Vēl nav akceptēts 20.02.2017  
17.01.2017 SIA "Zikurāts", Indulis Rāts Izm. pie 1050/2009 Dzīvokļa Nr. 2 pārbūve Maskavas iela 252 k-1-2 72/2138 Vēl nav akceptēts 31.01.2017  
17.01.2017 SIA "STATIO Arhitektūra", Uldis Mazais Izm. pie BV-16-535-abv/L Tirdzniecības ēkas ārsienas pārbūve - vārtu izveide un pacēlāja izvietošana pagalmā Augusta Deglava iela 110 71/1337 Vēl nav akceptēts 31.01.2017  
15.12.2016 SIA "Projekts 77" Zemes ierīcības projekts Ilūkstes iela 2A 121/1250 Vēl nav akceptēts 25.01.2017  
13.01.2017 SIA "Kalve arhitekti", Māris Pērkons DUS degvielas rezervuāra nomaiņa Gunāra Astras iela 10 71/2030 Vēl nav akceptēts 03.02.2017  
16.01.2017 SIA "Delta kompānija", Juris Vītols Zemes iERĪCĪBAS PROJEKTS ,žemesgabala sadalīšana Lestenes iela 10A 075/0378 Vēl nav akceptēts 16.02.2017  
17.01.2017 SIA "Arhitektu darbnīca", Ilva Cimermane Iesniegums-Ostas termināla (četru beramkravu noliktavu) jaunbūve Zilā iela 22 97/133 Vēl nav akceptēts 17.02.2017  

Pakalpojumu izstrādā un uztur Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments