Būvprojektu meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts
Datums - no (dd.mm.gggg)
Datums - līdz (dd.mm.gggg)

Pēdējie 10 reģistrētie būvprojekti

Inženieru padomes datumsIzskatīšanas termiņa sākumsAtbildīgais projektētājsObjektsObjekta adreseZemes gabala grupa/gruntsAkcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
20.02.2017 SIA "Arhitektūras un celtniecības firma SINTRH", Iļja Miļgroms Izmaiņas pie BV-15-372-abv/L Ēkas lit.002 pārbūve par dzīvojamo māju Pērnavas iela 17 035/2047 Vēl nav akceptēts  
20.02.2017 Ārija Vītiņa Izmaiņas pie 0518/2005 Individuālā dzīvojamā māja un saimniecības ēka Upesgrīvas iela 46 105/538 Vēl nav akceptēts 07.03.2017  
20.02.2017 Normunds Pavārs Mazstāvu dzīvojamās ēkas pārbūve ar bēniņu stāva izbūvi Mazā Nometņu iela 17A 57/167 Vēl nav akceptēts 20.03.2017  
20.02.2017 Igors Suhovilovs Dzīvojamās mājas jaunbūve Hapaka grāvis b/n 97/2005 Vēl nav akceptēts 13.03.2017  
20.02.2017 SIA "Deemarque", Baiba Maike Iesniegums-Viena dzīvokļa māja Lorupes iela 21 123/2178 Vēl nav akceptēts 20.03.2017  
20.02.2017 Oļegs Sundukovs Savrupmājas un saimniecības ēkas pārbūve un garāžas jaunbūve Kriķu iela 13 70/630 Vēl nav akceptēts 20.03.2017  
16.02.2017 Ingars Ēriks Erelis Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, garāža un šķūnis Kvēles iela 62 124/0153 Vēl nav akceptēts 16.03.2017  
16.02.2017 Ingrīda Lindenberga Garāžas ēkas pārbūe par viesnīcas TOMO korpusu Nr. 2A Raunas iela 44 89/154 Vēl nav akceptēts 16.03.2017  
16.02.2017 SIA "Daina EL", Aigars Tereško FP 47 demontāža K. Ulmaņa gatve 2 Vēl nav akceptēts 16.03.2017  
15.02.2017 SIA "Vertex projekti", Oskars Koemecs Īslaicīgo autonovietņu izbūve Dzelzavas ielā posmā no Gunāra Astras ielas līdz Lielvārdes ielai, Rīgā Dzelzavas iela Vēl nav akceptēts 15.03.2017  

Pakalpojumu izstrādā un uztur Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments