Būvprojektu meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts
Datums - no (dd.mm.gggg)
Datums - līdz (dd.mm.gggg)

Pēdējie 10 reģistrētie būvprojekti

Inženieru padomes datumsIzskatīšanas termiņa sākumsAtbildīgais projektētājsObjektsObjekta adreseZemes gabala grupa/gruntsAkcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
29.08.2016 A/S Ceļuprojekts, Aigars Tereško Iesniegums- Īslaicīgas lietošānas AGUS moduļa un apkalpes būves novietošana Gustava Zemgala gatve 13 70/2018 Vēl nav akceptēts 29.09.2016  
29.08.2016 SIA "GP PROJEKTU BIROJS", Andris Gulbis Ēkas lit.001 daļas nojaukšana Talsu iela 7A 57/158 Vēl nav akceptēts 29.09.2016  
29.08.2016 PS "Tiltprojekts", "SKA Projekts" un "Vertex projekti" Gājēju tuneļa no Centrāltirgus uz dzelzceļa staciju renovācija (atjaunošana) Gogoļa ielā 3 Gogoļa iela 3 4/114 Vēl nav akceptēts 19.09.2016  
29.08.2016 Igors Kiseļovs Iesniegums- Dzīvojamās mājas pārbūve Sinoles iela 7 123/24 Vēl nav akceptēts 29.09.2016  
29.08.2016 A. Veikšāns Automašīnu stāvlaukuma izbūve Valguma ielā 4 Valguma iela 4 49/2019 Vēl nav akceptēts 29.09.2016  
29.08.2016 SIA "2A Projekti", Lolita Zerviņa Iesniegums- Divģimeņu dzīvojamā māja Vadu iela 1 113/2177 Vēl nav akceptēts 29.09.2016  
29.08.2016 SIA "Citrus Solutions" A.Slovcovs Optisko šķiedru kabeļu tīkla izbūve Antonijas ielā 6 Antonijas iela 6 10/17 Vēl nav akceptēts 29.09.2016  
29.08.2016 SIA "Citrus Solution", Aleksandrs Slovcovs Optisko šķiedru kabeļu tīkla izbūve Stirnu ielā 50, 50A Stirnu iela 50, 50A 89/467 Vēl nav akceptēts 12.09.2016  
29.08.2016 Aiva Dreimane Izmaiņas pie 935/2014 Savrupmājas jaunbūve Imulas iela 1A 106/2210 Vēl nav akceptēts 12.09.2016  
29.08.2016 SIA "Citrus Solution", Aleksandrs Slovcovs Optisko šķiedru kabeļu tīkla izbūve Grostonas ielā 8 Grostonas iela 8 24/380 Vēl nav akceptēts 12.09.2016  

Pakalpojumu izstrādā un uztur Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments