Būvprojektu meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts
Datums - no (dd.mm.gggg)
Datums - līdz (dd.mm.gggg)

Pēdējie 10 reģistrētie būvprojekti

Inženieru padomes datumsIzskatīšanas termiņa sākumsAtbildīgais projektētājsObjektsObjekta adreseZemes gabala grupa/gruntsAkcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
06.04.2020 SIA „Projekts 3”, Mārtiņš Roops Izm. pie BV-18-1109-abv/T Rusova un Kīšezera ielu pārbūve veikala jaunbūves vajadzībām, Rīgā Rusova iela, Kīšezera iela 85/9999; 90/9999 Vēl nav akceptēts 20.04.2020  
06.04.2020 SIA "4E", Dace Gradovska Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes pārbūve Bauskas iela 53 052/0172 Vēl nav akceptēts 29.04.2020  
06.04.2020 SIA "CONTENT", Ilmārs Bite Izmaiņas pie 1670/2001 Dzīvojamā ēka Strautu iela 4 121/0323 Vēl nav akceptēts 22.04.2020  
06.04.2020 SIA "Mark arhitekti", Mārtiņš Ošāns Izmaiņas BV-19-405-abv/Ze dzīvojamās ēkas - savrupmājas jaunbūve Astras iela b/n 075/0483 Vēl nav akceptēts 22.04.2020  
06.04.2020 SIA "LVL projekts", Aelita Šadurska Esošas degvielas uzpildes stacijas infrastruktūras pārbūve - virszemes gāzes uzpildes moduļa (īslaicīgas lietošanas būve) noviet Ķīšezera iela 31 85/2201 Vēl nav akceptēts 29.04.2020  
06.04.2020 SIA "STATIO arhitektūra", Uldis Mazais Izmaiņas BV-17-1135-abv/V tirdzniecības ēkas jaunbūve, esošās ēkas demontāža Dzelzavas iela 75B 071/2437 Vēl nav akceptēts 22.04.2020  
03.04.2020 SIA "Igla arhitekti", Viktors Mateiko Ēkas atjaunošana Lāčplēša iela 80 031/0047 Vēl nav akceptēts 28.04.2020  
03.04.2020 SIA "Arhitektu sabiedrība", Jānis Viziņš Izmaiņas BV-17-196-abv/Ze dzīvojamās mājas jaunbūve Lestenes iela 10A 075/0713 Vēl nav akceptēts 21.04.2020  
30.03.2020 SIA AZIMUTS inženierizpēte Mazā Lubānas ielas 2 Zemes ierīcības projekts 047/0025 Vēl nav akceptēts 30.04.2020  
02.04.2020 SIA "Pils M", Andrejs Makoveļskis Izmaiņas BV-17-945-abv/Z ēkas lit. 002 pārbūve Piena iela 13 012/0080 Vēl nav akceptēts 20.04.2020