Būvprojektu meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts
Datums - no (dd.mm.gggg)
Datums - līdz (dd.mm.gggg)

Pēdējie 10 reģistrētie būvprojekti

Inženieru padomes datumsIzskatīšanas termiņa sākumsAtbildīgais projektētājsObjektsObjekta adreseZemes gabala grupa/gruntsAkcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
17.01.2020 SIA "Lejnieku projektēšanas birojs", Mikus Lejnieks Izmaiņas pie 916/2004 dārza mājas pārbūve Dārziņu 24. līnija 4 125/3285 Vēl nav akceptēts 31.01.2020  
16.01.2020 SIA "Innats", Uģis Galenieks Izm. pie BV-17-471-abv/L Dzīvojamās mājas jaunbūve (GAT, GA) Kupravas iela 29 121/2690 Vēl nav akceptēts 30.01.2020  
17.01.2020 SIA "VVV Architecture", Māris Lācis Izmaiņas pie BV-20-26-abv/V Ēku, cietā seguma un inženiertīklu nojaukšana Stirnu iela 25 070/0512; 070/1030; 070/2520 Vēl nav akceptēts 31.01.2020  
16.01.2020 SIA "Smeko", Uģis Galenieks Savrupmāja Jāņogu iela b/n 125/6721 Vēl nav akceptēts 06.02.2020  
15.01.2020 SIA "Būvekoms", Jānis Viziņš Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūves Senlejas iela 1 113/2180 Vēl nav akceptēts 05.02.2020  
15.01.2020 PS "CMB - virtu", Antons Lementujevs Ēkas fasāžu atjaunošana un jumta seguma nomaiņa Brīvības iela 72 k-1 022/0020 Vēl nav akceptēts 05.02.2020  
16.01.2020 SIA "virtu", Anda Kursiša Izmaiņas BV-18-459-abv/V ražošanas ēkas pārbūve Biķernieku iela 18 089/0024 Vēl nav akceptēts 30.01.2020  
16.01.2020 SIA "Birojs T22", Anita Siliņa Izmaiņas pie 677/2009 ēkas starpstāvu pārseguma nomaiņa (starp 1./2. un 2./3/ stāvu) Dzirnavu iela 96 030/0088 Vēl nav akceptēts 30.01.2020  
14.01.2020 SIA "ĢEO&DĒZIJA", Gija Guļāne Zemes ierīcības projekts Ziepniekkalna iela b/n 119/0250 Vēl nav akceptēts 14.02.2020  
15.01.2020 SIA "Openspace", Kaspars Bramanis Izmaiņas pie BV-18-562-abv/C Ēkas pārbūve telpu grupām Nr. 010, 012, 013, 015, 016, 901, 903 Marijas iela 13 k-1 030/0151 Vēl nav akceptēts 29.01.2020