Būvprojektu meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts
Datums - no (dd.mm.gggg)
Datums - līdz (dd.mm.gggg)

Pēdējie 10 reģistrētie būvprojekti

Inženieru padomes datumsIzskatīšanas termiņa sākumsAtbildīgais projektētājsObjektsObjekta adreseZemes gabala grupa/gruntsAkcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
23.09.2016 SIA "Ģirta Grūbes būvniecības birojs", Antoņina Dinula, Ģirts Grūbe Izmaiņas pie 20.05.2015. Nr. BV-15-590-abv: Siltumtīklu rekonstrukcija no Piena kombināta līdz N.B. 27 un līdz kamerām K-16-16-2 Kurbada iela 5 un Stabu iela 116/2 031/0037 Vēl nav akceptēts 07.10.2016  
23.09.2016 SIA "Ģirta Grūbes būvneicības birojs" Izmaiņas pie 07.12.2015. Nr. BV-15-1372-abv: Siltumtīklu pārbūve un būvniecība posmā no kameras K-1-3-4-9 līdz ēkām Stendes ielā Stendes iela 1 k-2, 1 k-4, 1 k-6, 3, Zalves iela 42 76/243; 244; 248 Vēl nav akceptēts 07.10.2016  
23.09.2016 SIA "Ģirta Grūbes būvniecības birojs", Antoņina Dinula, Ģirts Grūbe Izmaiņas pie 09.06.2015. Nr. BV-15-649-abv: Siltumtīklu rekonstrukcija No K-4-22 līdz K-4-24 un DSS drenāžas sūkņu stacijas demo Satekles un Visvalža ielas rajons 113/2095 Vēl nav akceptēts 07.10.2016  
23.09.2016 SIA "Multibau projekts", Viesturs Meinerts Auto nomas salona jaunbūvr Jūrkalnes iela 62 99/317 Vēl nav akceptēts 24.10.2016  
22.09.2016 SIA "Arhitektu Sabiedrība", Jānis Viziņš Iesniegums- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Slokas iela 107/3 65/233 Vēl nav akceptēts 24.10.2016  
21.09.2016 SIA "Lejnieku Projektēšanas birojs ", Mikus Lejnieks Iesniegums- Automazgātavas ar kafejnīcu jaunbūve Sējas iela 33 106/95 Vēl nav akceptēts 21.10.2016  
22.09.2016 SIA "FaSCIO", Indra Sakne Iesniegums- Dzīvokļa Nr.11 pārbūve Olgas iela 3 59/7 Vēl nav akceptēts 24.10.2016  
22.09.2016 SIA "Cita Versija", Indra Sakne Iesniegums- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Vaļņu iela 8 9/37 Vēl nav akceptēts 24.10.2016  
21.09.2016 Jevgenija Pakalniņa Iesniegums- Pasažieru lifta šahtas pārbūve ēkā Kr. Barona iela 4 5/29 Vēl nav akceptēts 21.10.2016  
21.09.2016 SIA "Zikurāts", Inguna Stepanova Iesniegums- Savrupmājas jaunbūve Volguntes iela 72 76/358 Vēl nav akceptēts 21.10.2016  

Pakalpojumu izstrādā un uztur Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments