Būvprojektu meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts
Datums - no (dd.mm.gggg)
Datums - līdz (dd.mm.gggg)

Pēdējie 10 reģistrētie būvprojekti

Inženieru padomes datumsIzskatīšanas termiņa sākumsAtbildīgais projektētājsObjektsObjekta adreseZemes gabala grupa/gruntsAkcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
21.05.2018 SIA "Vizuālās Modelēšanas Studija", Daiga Bikše Iesniegums - Laboratorijas ēkas pārbūve, noliktavu ēku jaunbūves un ēku nojaukšana Rēzeknes iela 5A un Dārzciema 74 121/1361; 4182 Vēl nav akceptēts 21.06.2018  
17.05.2018 SIA "2A Projekts", Lolita Zerviņa Iesniegums - Garāžas jaunbūve Apmetņu iela 16 A 121/4016 Vēl nav akceptēts 18.06.2018  
17.05.2018 SIA "USPĪĻI", Daina Krieviņa Dzīvokļa Nr. 1 pārbūve Mazā Smilšu iela 11-1 6/100 Vēl nav akceptēts 18.06.2018  
17.05.2018 SIA „KK arhitekts”, Kaspars Kaupe Savrupmājas jaunbūve Džūkstes iela 11 119/6 Vēl nav akceptēts 07.06.2018  
17.05.2018 Valērijs Čehrovs Dzīvokļa Nr. 1 pārbūve Bauskas iela 163 73/196 Vēl nav akceptēts 07.06.2018  
17.05.2018 SIA „Jūras projekts”, Vadims Oļts Peldošo piestātņu uzstādīšana jahtu un kuteru īslaicīgai stāvēšanai Rīgā, Mangaļsalā (Audupes ielā 15/17) Audupes iela 15/17 120/2146 Vēl nav akceptēts 07.06.2018  
18.05.2018 SIA „NAMS”, Sergejs Ņikiforovs Izm. pie BV-15-322-abv/V Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Cēsu iela 9 026/0129 Vēl nav akceptēts 01.06.2018  
18.05.2018 SIA "ADS arhitektūras un dizaina studija", Aiva Dreimane-Ozolzīle Izm. pie 1863/2006 Savrupmājas, saimniecības ēkas rekonstrukcija Vasku iela 26 92/408 Vēl nav akceptēts 01.06.2018  
17.05.2018 SIA „Arhitektūras un dizaina birojs „5. AVĒNIJA"", Agnis Lukšēvics Izm. pie BV-16-922-abv/Ze Dzīvojamās mājas pārbūve Ojāra Vācieša iela 79 106/272 Vēl nav akceptēts 31.05.2018  
18.05.2018 SIA "Latvijasmernieks.lv", mērnieka palīgs Anna Leimane Zemes ierīcības projekts Vējstūru iela 28 125/0098 Vēl nav akceptēts 18.06.2018  

Pakalpojumu izstrādā un uztur Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments