Būvprojektu meklētājs

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji!

Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem.

E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē.

Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc:

Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.

Meklējamais teksts
Datums - no (dd.mm.gggg)
Datums - līdz (dd.mm.gggg)

Pēdējie 10 reģistrētie būvprojekti

Inženieru padomes datumsIzskatīšanas termiņa sākumsAtbildīgais projektētājsObjektsObjekta adreseZemes gabala grupa/gruntsAkcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
27.07.2016 SIA "Citrus Solution", M. Gavrilovs Elektronisko sakaru tīklu būvniecība Gdaņskas ielā 17 Gdaņskas iela 17 94/156 Vēl nav akceptēts 10.08.2016  
25.07.2016 SIA "Citrus Solution", A. Murašovs Ieceres iesniegums - kabeļu kanalizācijas izbūve Stokholmas ielā, Rīgā Stokholmas iela Vēl nav akceptēts 25.08.2016  
25.07.2016 SIA "IxCOM", I.Kučerjavijs Kabeļu kanalizācijas ievada izbūve Avotu iēlā 20 Avotu iela 20 30/153, 30/2021 Vēl nav akceptēts 08.08.2016  
25.07.2016 SIA "ABC Construction", Elīna Loputeva Zemes ierīcības projekts - nekustamā īpašuma sadalīšana Akāciju iela 082/2191 Vēl nav akceptēts 25.08.2016  
25.07.2016 SIA "ABC Construction", Elīna Loputeva Zemes ierīcības projekts - nekustamā īpašuma sadalīšana Stārķu iela 070/0070 Vēl nav akceptēts 25.08.2016  
22.07.2016 SIA "Struktur ingenior", Āris Krošs Veikala "Maxima X" pārbūve Dzirciema iela 1B 64/2162 Vēl nav akceptēts 22.08.2016  
22.07.2016 SIA "Arhitektu sabiedrība", Jānis Viziņš Dzīvojamās ēkas pārbūve Puikules ielā 6 un Dzīvojamās ēkas pārbūve Garciema ielā 5 Puikules iela 6, Garciema iela 5 120/60 Vēl nav akceptēts 22.08.2016  
22.07.2016 SIA "Tilts", Lilija Smirnova Grunts piegāde un zemes līmeņa izlīdzināšana Rātsupītes ielā, Rīgā Rātsupītes iela 104/2015 Vēl nav akceptēts 22.08.2016  
21.07.2016 SIA "Grietēns un Kagainis", Aivars Kagainis Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kvartāla jaunbūve Ķīpsala iela 41 62/176 Vēl nav akceptēts 11.08.2016  
22.07.2016 Andrejs Zaikanovs Dzīvojamās ēkas pārbūve Kooperatīva iela 12 93/72 Vēl nav akceptēts 22.08.2016  

Pakalpojumu izstrādā un uztur Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments